คนวางแผน..ฟ้าลิขิต??

posted on 14 Apr 2009 22:50 by boysudlor in FreeStyle, Re-think

มีสำนวนสุภาษิตโบราณของจีนอยู่บทหนึ่ง(ไม่ทราบที่มาครับ) กล่าวไว้ว่า...

谋事在人 , 成事在天

โหมว ชื่อ ไจ้ เหริน , เฉิง ชื่อ ไจ้ เทียน

แปลได้ว่า ..มนุษย์เป็นผู้วางแผนการกระทำ แต่ฟ้าเป็นผู้ลิขิต

หมายเหตุคำศัพท์

(mou2) โหมว = แผนการ,อุบาย

(shi4) ชื่อ = ดำเนินการ

(zai4) ไจ้ = อยู่

(ren2) เหริน = คน

(cheng2) เฉิง = ดำเนินการสำเร็จ,ผลสำเร็จ

(tian) เทียน = ฟ้า

การต่อสู้ทางความคิดหรือความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีมาคู่กับมนุษย์นานนับพันปี เพราะคนเราคิดต่างกัน เห็นต่างกันตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดในสังคม ในบ้าน ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ไปจนถึงระดับสังคมที่ใหญ่ คือระดับประเทศ สิ่งที่ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ก็คือการเคารพกฎกติกาของสังคม เคารพกฎหมาย และไม่ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น แต่หากความขัดแย้งถูกชักจูงความคิดโดยบุคคลผู้นำที่มีอิทธิพลทางสังคม หรือมีการละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือการไม่เคารพกฎหมาย ความขัดแย้งนั้นก็จึงลุกลามบานปลายจนเกิดกลายเป็นการทำร้ายร่างกายและ ทรัพย์สินของผู้อื่น จนนำมาซึ่งความสูญเสียได้

สิ่งที่จะทำให้ตัวเราเองไม่เครียด ไม่หลง ไม่โกรธ ไม่ฉุนเฉียว ไปกับสภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ก็คือ การมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดเวลา รักษาจิตใจของเราให้สงบ เยือกเย็น ผ่องใส (ก็ตอนนี้ก็ปีใหม่สงกรานต์แล้ว ควรทำจิตใจให้เบิกบานดีกว่า เริ่มต้นสิ่งดีดี ไปทำบุญไหว้พระ สรงน้ำพระกันดีกว่า) ดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง และคนที่รักในครอบครัว(ก็วันนี้ก็วันครอบครัวด้วยนะ)

ท่านอาจารย์ ว.วชิรเมธี เคยเทศนาไว้ว่า โลกสงบสุขได้เพราะการที่คนเรามีสติอยู่กับตัวเอง ไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น การที่มีคนขาดสติอยู่เพียงหนึ่งคน

หรือไม่กี่คน ก็อาจทำให้สังคมปั่นป่วน โลกปั่นป่วนขึ้นมาได้

นึกถึงเหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง พลอยทำให้นึกถึงตำราพิชัยสงครามของซุนวู ที่เขียนไว้แล้วนับพันๆปี แต่ก็ยังคงใช้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้

หมายเหตุ ที่ผมเขียนเอนทรี่นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการสร้างความแตกแยก ความขัดแย้งให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการมุ่งเอาชนะคะคานกัน เราทุกคนรู้ดีว่าสงครามไม่ได้แก้ปัญหาให้ทุกอย่างดีขึ้น และเป็นสิ่งสุดท้ายที่ควรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ แต่คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีประโยชน์ต่อการเตรียมตัว วางแผนการเรื่องต่างๆในชีวิตของเรา เช่น เตรียมตัวสอบ เตรียมตัวสมัครงาน การเจรจาค้าขาย ฯลฯ

ในตำราพิชัยสงครามของซุนวู ในเรื่องของการวางแผน กล่าวไว้ว่า (ผมสรุปที่อ่านมาจากหนังสือพิชัยสงคราม ซุนวู ฉบับ ๑๘๙ ตัวอย่างกลยุทธ์ธุรกิจ ของ อธิคม สวัสดิญาณ)

การวางแผน จะต้องคำนึงถึงปัญหาพื้นฐาน 5 ประการได้แก่

  1. มรรค (เต้า) = ความเป็นธรรม หรือ เมตตาธรรม(ที่จะต้องมีให้กับทุกฝ่าย)
  2. ฟ้า (เทียน) = ภูมิอากาศ กลางวัน กลางคืน ฤดูกาล และความผันแปร
  3. ดิน (ตี้) = ภูมิประเทศ สูงหรือต่ำ ใกล้หรือไกล คับขันหรือราบเรียบ กว้างใหญ่หรือคับแคบ ปิดหรือเปิด
  4. แม่ทัพ (เจียง) = ผู้นำซึ่งเปี่ยมด้วยสติปัญญา รักษาสัจจะวาจา มีเมตตาธรรม กล้าหาญ เคร่งครัดเที่ยงธรรม
  5. กฎ (ฝ่า) = ระเบียบวินัย ระบบการจัดอัตรากำลังพล และระบบการจัดสรร อาวุธยุทโธปกรณ์

ถ้าหากคำนึงถึงสิ่งสำคัญพื้นฐานทั้ง 5 ข้อนี้โดยเปรียบเทียบกับฝ่ายตรงข้ามแล้ว

หรือที่เรียกว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ชนะร้อยครั้ง

โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า แม่ทัพหรือผู้นำ และ มรรค (หรือ ความเป็นธรรม หรือเมตตาธรรม)

คือ 2 สิ่งที่สำคัญที่สุด

เล่าจื๊อเคยกล่าวว่า ..... (เคยอ่านจากหนังสือ CEO โลกตะวันออก ของ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

…..ข้าพเจ้ามีทรัพย์วิเศษอยู่ 3 สิ่ง ซึ่งรักษาไว้มาโดยตลอด

สิ่งแรกคือ ความเมตตา , สองคือ ความมัธยัสถ์ และสามคือ การไม่แย่งชิงความเป็นที่หนึ่ง ...

เพราะมีความเมตตา จึงกล้าหาญ

เพราะมีความมัธยัสถ์จึงมั่งคั่ง กว้างขวาง

เพราะไม่แก่งแย่งชิงความเป็นหนึ่ง จึงเป็นผู้นำในการงานทั้งปวง

เมตตาธรรม... ใช้ในการรุกรบ จะพบชัยชนะ

... ใช้ในการตั้งรบ จะเข้มแข็งมั่นคง

กลับมาที่ สำนวนสุภาษิตของจีนที่ได้เขียนเอาไว้ก่อนหน้า มนุษย์เป็นผู้วางแผนการกระทำ แต่ฟ้าเป็นผู้ลิขิต

เราจะเห็นว่า มนุษย์ต่างก็มีหลายกลุ่ม ต่างกลุ่มต่างก็วางแผน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ตัวเองต้องการหรือคาดหวังไว้

 

....แต่หากแผนการที่วางไว้เป็นไปตามหลักพื้นฐาน 5 ประการของซุนวูแล้วนั้น ...

ก็น่าเชื่อว่า..แม้แต่ท้องฟ้าที่ซึ่งลิขิตชะตาก็จะเป็นใจให้….

รีไซเคิล บอย / 14 เม.ย.52

Comment

Comment:

Tweet

คมมากครับ!! เห็นด้วยๆconfused smile Hot!
ขอบคุณที่มาเยี่ยมนะครับopen-mounthed smile open-mounthed smile ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ

#1 By Nerd de Scriptorus on 2009-04-15 09:49